Den 12. årlige nationale rehabiliteringskonference på Radisson, Scandinavian Center, Århus

Ønsket og målet med rehabilitering er et meningsfuldt liv for det enkelte menneske! 
Udviklingen viser, at der inddrages mere og mere teknologi i rehabiliteringen, og det er derfor vigtigt at diskutere mulighederne med teknologi, så den bidrager til, og ikke hæmmer rehabiliteringen.

Hvad er så de bedste indsatser, metoder og teknologier til at opnå dette? Vi vil inddrage viden og overvejelser om anvendelse af teknologier i en bred forstand.
Fx hvilke metoder og teknologier hjælper bedst med til at bygge fællesskaber og hvilke afhjælper bedst ensomhed? Hvilke styrker mobilitet og hvilke afhjælper kognitive udfordringer? Hvilke fremmer uddannelse og læring samt tilbagevenden til arbejde etc.

Konferencens fokus er derfor både på strategier, tilgange ift. det enkelte menneske, og de fagpersoner der kommer i spil i rehabilitering samt på hardware og software, der kan understøtte processerne.