”Et menneske - et liv” Meningsfuld rehabilitering belyst gennem
metoder, redskaber og indsatser.

 

Der er åbent for tilmeldingen på Rehabiliteringforum Danmarks hjemmeside

Tilmeld dig her

Ønsket og målet med rehabilitering er et meningsfuldt liv for det enkelte menneske!
Udviklingen viser, at der arbejdes mere og mere bevidst med valg af metoder og redskaber i rehabiliteringen. Indsatser og redskaber vælges, så de giver mening for fagprofessionelle på tværs af sektorer og områder, og den store udfordring er, i mødet med det enkelte menneske, at sikre den fælles opfattelse af meningsfuldhed i denne anvendelse.

Konferencens fokus er både på strategier, tilgange ift. det enkelte menneske og de fagpersoner, der kommer i spil i rehabilitering, samt på indsatser, der kan understøtte processerne.

Det endelige program ligger nu klart på www.Rehabiliteringsforum.dk.

Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 24. september 2019.

Arrangør: MarselisborgCentret, Rehabiliteringsforum Danmark og CreWare
Målgruppe: Alle, der beskæftiger sig med rehabilitering indenfor sundhed og socialområdet, arbejdsmarked og uddannelse, samt velfærdsteknologi og hverdagsliv med sport, fritid, kultur og samspil med civilsamfund og frivilligt arbejde.
Hvor: Radisson, Scandinavian Center, Aarhus
Start: 24-09-2019 08:00
Stop: 24-09-2019 17:00
Pris: 1.850 kr.