Centre for Rehabilitation Research, Aarhus 

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning skal støtte kommunerne i at udvikle, anvende og formidle evidensbaserede metoder i rehabiliteringsarbejdet.

 

   

 

Læs om seminarer afholdt af Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning er etableret for at medvirke til udvikling af rehabilitering, der har fokus på borgerens hverdagsliv.

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning skaber praksisnær forskning, hvor borgere og medarbejdere i rehabilitering involveres i hele forskningsprocessen. Samarbejdet mellem forskning og praksis sikrer, at der skabes viden, som kan anvendes i den virkelige verden og har relevans for borgers liv.

Spørgsmålene, der undersøges udspringer af praksisrelevante problemstillinger med udgangspunkt i mødet mellem borgeren og medarbejderen i rehabiliteringsforløbet.

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Institut for Folkesundhed (Aarhus Universitet), VIA University College og MarselisborgCentret og relevante parter inden for den tværsektorielle rehabilitering.