Overordnet ansvarlig

Thomas Maribo
Forskningsleder, seniorforsker, fysioterapeut, ph.d.
Mail: Thomas.Maribo@rm.dk
tlf: 7841 4432
Se Thomas' pureprofil på Aarhus Universitet her

Daglig leder  

claus_26012013.jpg

Claus Vinther Nielsen
Professor, ph.d. i socialmedicin
Mail: Claus.Vinther@stab.rm.dk
tlf: 7841 4400, mobil: 2223 9488
Se Claus' pureprofil på Aarhus Universitet her

 

Forskningsassistent  

Birgitte_Laier nyt farve.jpg 

Birgitte Laier Bitsch
Forskningsassistent, fysioterapeut, cand.scient.san. 
Mail: b.bitsch@rm.dk
Tlf: 7841 4435/7841 0003

Ph.d.-studerende

Louise Sofia M.jpg

Louise Sofia Madsen
ph.d.-studerende
Mail: Lmaden@rm.dk
Tlf: 7841 4420 

Forskere

 

Nanna Rolving
Forsker, fysioterapeut, cand.scient.san.
ph.d. 
Mail: Nanna.Rolving@rm.dk
Tlf: 4032 1618

Charlotte_G nyt farve.jpg

Charlotte gjørup Pedersen
Forsker, cand.scient.san.
ph.d. 
Mail: chgjpe@rm.dk
Tlf: 7841 4434

 

 

 

Gå tilbage til Center for Praksisnær Rehabiliteringsforsknings forside