Der er i første omgang indgået samarbejde med Aarhus Kommune om forskning og udviklingsprojekter på fokusområderne; hjerte- og lænderyg-rehabiliteringsområdet samt udendørsrehabilitering. Inden for hvert fokusområde formuleres forskningsspørgsmål i et samarbejde med fagprofessionelle fra magistraterne Sundhed og Omsorg (MSO) og Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB), borgere med personlige erfaringer samt forskere fra Forskningsklinikken.

Et centralt område for Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning er rehabiliteringsforløb på tværs af region og kommune, og er således ikke afgrænset til de ovennævnte fokusområder, men i de første år arbejdes der med disse.

Gå tilbage til "Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning"