Centre for Rehabilitation Research, Aarhus 

Forskningsklinikken skal støtte kommunerne i at udvikle, anvende og formidle evidensbaserede metoder i rehabiliteringsarbejdet.

 

   

 

Læs om Forskningsklinikkens seminarer i foråret her

Forskningsklinikken er etableret for at medvirke til udvikling af rehabilitering, der har fokus på borgerens hverdagsliv.

Forskningsklinikken skaber praksisnær forskning, hvor borgere og medarbejdere i rehabilitering involveres i hele forskningsprocessen. Samarbejdet mellem forskning og praksis sikrer, at der skabes viden, som kan anvendes i den virkelige verden og har relevans for borgers liv.

Spørgsmålene, der undersøges udspringer af praksisrelevante problemstillinger med udgangspunkt i mødet mellem borgeren og medarbejderen i rehabiliteringsforløbet.

Forskningsklinikken er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Institut for Folkesundhed (Aarhus Universitet), VIA University College og MarselisborgCentret og relevante parter inden for den tværsektorielle rehabilitering.