Der er i første omgang indgået samarbejde med Aarhus Kommune om forskning og udviklingsprojekter på fokusområderne; hjerte- og lænderyg-rehabiliteringsområdet. Inden for hvert fokusområde formuleres forskningsspørgsmål i et samarbejde mellem et antal fagprofessionelle fra magistraterne Sundhed og Omsorg (MSO) og Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB), borgere med personlige erfaringer samt forskere fra Forskningsklinikken.

Forskningsklinikkens område er rehabiliteringsforløb på tværs af region og kommune, og er således ikke afgrænset til de to ovennævnte fokusområder, men i de første år arbejdes der med disse to.

Gå tilbage til "Forskningsklinikken"