Rehabilitering

Målet med rehabilitering er at give mennesker med nedsat funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne.

Fokus er på, hvordan mennesket kan udføre hverdagsaktiviteter og deltage i samfundslivet på trods af funktionsevnenedsættelse. Det handler således om at bidrage til, at det enkelte menneske med symptomer, sygdom eller sociale problemer bliver i stand til at klare hverdagslivet på trods af funktionsevnenedsættelse. Du kan finde to definitioner af rehabilitering her


Dansk Center for Rehabilitering

MarselisborgCentret er dansk center for rehabilitering, der udvikler, forsker i og formidler rehabilitering tværfagligt og tværvidenskabeligt. National og international viden om rehabilitering samles, og gennem målrettet forskning og udvikling er det vores ambition at skabe ny viden og implementere resultater om rehabilitering. Viden om rehabilitering skal ud til borgerne, de professionelle og vores samarbejdspartnere.

Det teoretiske grundlag for at udvikle og forske i rehabilitering er den bio-psyko-sociale model, dvs. at menneskets sundhedstilstand på én gang er et fysisk, psykisk og socialt anlæggende. Menneskets sundhedstilstand er grundlæggende for rehabilitering, og den bio-psyko-sociale model giver mulighed for et differentieret syn på funktionsevnen (krop, aktivitet, deltagelse) i forskellige sammenhænge (personlige og omgivelsesmæssige faktorer). Den bio-psyko-sociale model er også udgangspunktet for ICF-modellen, som er et tværfagligt redskab i rehabilitering. Læs mere om ICF og ICF på børneområdet ICF-CY