ICF

ICF – International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand – er en WHO klassifikation, der udkom på dansk i 2003. ICF er en kompleks interaktionsmodel og en klassifikation, der omfatter biologiske, psykologiske og sociale forhold. ICF er en udbredt og accepteret international referenceramme til at beskrive funktionsevne som udgangspunkt for rehabilitering, og indgår som en naturlig del af rehabiliteringsdefinitionen.

ICF har fokus på både den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i kombination med helbred og kontekstuelle faktorer og ser dermed på borgerens hele livssituationen. ICF bidrager med et fælles sprog på tværs af faggrupper, institutioner, sektorer, kulturer og nationer.

Det blev besluttet at udarbejde en børne- og ungeversion ICF- CY i 2007, da barnets funktionsevne ikke kan ses isoleret, men nærmere skal ses i den kontekst, som det deltager i. ICF-CY foreligger på dansk – som en høringsversion.


ICF-modellen og klassifikationen

ICF-Modellen
ICF-Klassifikationen
ICF-Netværk

MarselisborgCentret er tovholder på et nationalt netværk for fagprofessionelle, som arbejder med ICF/ICF-CY. 


MarselisborgCentret publikationer på ICF området

Ønsker om undervisning, vejledning eller oplæg om ICF/ ICF-CY

Kontakt:

Merete Tonnesen

Thomas Maribo