ICF

ICF – International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand – er en WHO klassifikation, der udkom på dansk i 2003. ICF er en kompleks interaktionsmodel og en klassifikation, der omfatter biologiske, psykologiske og sociale forhold. ICF er en udbredt og accepteret international referenceramme til at beskrive funktionsevne som udgangspunkt for rehabilitering, og indgår som en naturlig del af rehabiliteringsdefinitionen.

ICF har fokus på både den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i kombination med helbred og kontekstuelle faktorer og ser dermed på borgerens hele livssituationen. ICF bidrager med et fælles sprog på tværs af faggrupper, institutioner, sektorer, kulturer og nationer.

ICF-modellen og klassifikationen

ICF-Modellen
ICF-Klassifikationen

ICF i praksis, notat 2016
Kort introduktion til ICF med eksempler på konkret anvendelse af ICF.

ICF-Netværk

MarselisborgCentret er tovholder på et nationalt netværk for fagprofessionelle, som arbejder med ICF. 

ICF Nyhedsbrev 170616

MarselisborgCentret publikationer på ICF området

Ønsker om undervisning, vejledning eller oplæg om ICF

 

Kontakt:

Merete Tonnesen

Thomas Maribo