Sæt fokus på rehabilitering i praksis

Har du brug for inspiration i arbejdet med rehabilitering, så har vi en række muligheder. Vi tilbyder undervisning og temadage om rehabilitering og ICF (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand), og holder oplæg der relaterer din praksis til vores forsknings- og udviklingsprojekter.

Hensigten med tilbuddene er at skabe dialog, netværk og udvikling af rehabiliteringspraksis på tværs af faggrænser, uddannelser og sektorer. Desuden ønsker vi at optimere sammenhængen mellem praksis og forskning.

Primært henvender tilbuddene sig til ledere, administratorer og fagfolk med lange/mellemlange videregående uddannelser indenfor såvel handicap-, ældre- og sundhedsområdet som social- og beskæftigelsesområdet. Rådgivning og sparring om kompetenceudvikling af andre relevante målgrupper tilbyder vi naturligvis også.