Tirsdag den 24. september 2019 
Radisson, Scandinavian Center, Aarhus 

Vi kan nu afsløre to af navnene på vores plenumoplægsholdere:

Henrik Good Hovgaard, Skolelærer og fremtidsforsker v. Future Navigator

Agnete Neidel, chefkonsulent hos SUS – Socialt Udviklingscenter

Udviklingen viser, at der arbejdes mere og mere bevidst med valg af metoder og redskaber i rehabiliteringen. Indsatser og redskaber vælges, så de giver mening for fagprofessionelle på tværs af sektorer og områder, og den store udfordring er, i mødet med det enkelte menneske, at sikre den fælles opfattelse af meningsfuldhed i denne anvendelse.

Hvad er så de bedste indsatser, metoder til at opnå dette? Vi vil inddrage viden og overvejelser om anvendelse af metoder, redskaber og teknologier i en bred forstand.
Fx hvilke metoder og teknologier hjælper bedst med til at bygge fællesskaber og hvilke afhjælper bedst ensomhed? Hvilke styrker mobilitet og hvilke afhjælper kognitive udfordringer? Hvilke fremmer uddannelse og læring samt tilbagevenden til arbejde etc.

Konferencens fokus er således både på strategier, tilgange ift. det enkelte menneske og de fagpersoner, der kommer i spil i rehabilitering, samt på indsatser, der kan understøtte processerne.

Læs mere i 2. announcement her  

 

Opdateret 15. april 2019

12. årlige nationale rehabiliteringskonference 2019

Foto: Colourbox