Månedens partner

Udover fælles rammer og Forskning & Udvikling består MarselisborgCentret af en række private og offentlige organisationer. I alt 20 organisationer og ca. 425 ansatte. Den grundlæggende idé er at udnytte forskellige erfaringer, ressourcer og kompetencer i arbejdet med rehabilitering. Det giver en samlet synergi-effekt, der gør den enkelte organisation stærkere. Hver måned udnævnes en beboer, der gør en særlig indsats for borgere med nedsat funktionsevne, til "Månedens partner":

MindMakers ApS

Hvad kan vi levere?
MindMakers ApS udvikler' og producerer en bred palette af analoge og digitale undervisningsmaterialer til kompetenceudvikling i sundhedssektoren. Målgrupperne er borgere/patienter, pårørende, SoSu'er, sygeplejersker, jordemødre, sygehuslæger og praktiserende læger.

Skal vi overordnet karakterisere vores hovedprodukt er det E-læring, men i et vellykket projekt indgår altid den nødvendige sundhedspædagogik og tilhørende organisationsforståelse, for læringen skal både forankres og udrulles.

Den organisatoriske implementering
Derfor er en anden del af vores ydelser rådgivning om organisatorisk implementering af nye læringsformer og dermed de udviklede E-kurser. Helt afhængig af brugssituationen kan undervisningen foregå individuelt bag skærmen, ved brug af materialerne i underviserstyrede sammengænge eller i selvstyrede grupper. Denne brug af samme læringsmateriale i flere sammenhænge er økonomisk attraktivt; og ofte er dele af det udviklede materiale også brugbart for andre faggrupper - eller for borgere/patienter og pårørende.

Vi kan ikke alene
Produktionsarbejdet sker selvfølgelig altid i tæt samarbejde med fagfolk på området, så det færdige resultat afspejler faglig professionalisme sat ind i den rigtige formidlingsramme.
Denne ramme skabes ofte ved hjælp af video, animationer, tekst, grafik, interaktive cases og opgaver – og ofte med afsluttende certificering [eksamen eller prøve) mv. Alt afhængig af målet, læringskulturen osv.

Stor bredde i vores produktion
MindMakers har deltaget i omkring 50 E-læringsprojekter, som spænder fra kompetenceudvikling ved udrulning af telemedicin og velfærdsteknologi til uddannelse i nye behandlingsformer, pleje, sygdomsforståelse og multidisciplinær kommunikation.

Herunder et par produktionseksempler.

ADHD – ”Kaptajn i eget liv”
I samarbejde med Aarhus Kommune/CSV-skolen udvikler vi dialogværktøjet "Kaptajn i eget liv". Det sætter en inspirerende ramme for borger og støtteperson, når hverdagen med ADHD skal sættes i system. Mere info om projektet på vores hjemmeside i december.

CP-guiden, information om cerebral parese
For Sundhedsstyrelsen og Odense Universitetshospital, har vi i samarbejde med børne- og ungdomspsykiater Birgitte Vange fra Lægens Ord udviklet en digital guide om cerebral parese. Her fortæller fem forældrepar til børn med cerebral parese om deres erfaringer og oplevelser til andre forældre i samme situation. Også en række fagfolk fra OUH medvirker – blandt andet om de fem GFMCS-niveauer og de tilknyttede tilbud. Se http://cp-guiden.dk

Hvem er vi?
De bærende kræfter i MindMakers er de to partnere lens Engberg og Holger Dalgaard. Vi har i mere end 30 år tilsammen udviklet analoge og digitale undervisningsmaterialer til sundhedssektoren. Holger er arkitekt med speciale i grafisk design og Jens er journalist (dj) og cand.mag. Et godt eksempel på hvad vidt forskellige uddannelser kan føre til.
I det daglige produktionsarbejde trækker vi på en bred gruppe af freelancere med højt specialiserede kompetencer: programmører, animatorer, fotografer, speakere m.fl.

Kontaktinfo: 8619 9820 eller info@mindmakers.dk.
Eller allerbedst: et besøg på vores kontor på 1. sal i bygning 3. Lige overfor TIP