MarselisborgCentret er dansk center for rehabilitering, der udvikler, forsker i og formidler rehabilitering tværfagligt og tværvidenskabeligt. National og international viden om rehabilitering samles, og gennem målrettet forskning og udvikling er det vores ambition at skabe ny viden og implementere resultater om rehabilitering. Viden om rehabilitering skal ud til borgerne, de professionelle og vores samarbejdspartnere.

I Forskning & Udvikling arbejder forskere og konsulenter med at udvikle og afprøve nye metoder, modeller og ideer indenfor rehabilitering. Formålet er at skabe en bedre hverdag for mennesker med nedsat funktionsevne.

Afdelingen er skabt for at danne et fagligt netværk for MarselisborgCentrets beboere. Forskning & Udvikling er en del af DEFACTUM i Region Midtjylland. Samtidig er afdelingen forankret i Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, efter samme model som universitetshospitalerne.

Det giver en tæt kontakt til såvel borgere med længere sygdomsforløb som administratorere og politikere i det etablerede sundhedsvæsen. Og flere af vores medarbejdere arbejder også på universitetet. Ikke at alt vores arbejde er dog forskning, men alt vores arbejde er som vidt muligt forskningsbaseret.

Vi er inddelt i to specialområder: arbejdsrettet rehabilitering og almen rehabilitering.