ICF - en dansk vejledning til brug i praksis.

International klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand.

Hent vejledning her

ICF i praksis, notat 2016

Kort introduktion til ICF med eksempel på konkret anvendelse af ICF.
Klik her for at se notat, åbnes i nyt vindue.

NOTAT Skovvænget

NOTAT om ICF baseret redskab til brug hos borgere med psykiske lidelser, der opholder sig på Skovvænget
Klik her for at se notat, åbnes i nyt vindue.

ICF baseret spørgeskema til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos mennesker med kronisk sygdom

Et ICF baseret spørgeskema udviklet af Esbjerg Kommune i samarbejde med MarselisborgCentret.
Spørgeskemaet anvendes i flere danske kommuner, og har vakt international bevågenhed med interesse for en engelsk og hollandsk version.
Oversættelsesprocessen er varetaget af MarselisborgCentret i et tæt samarbejde med Esbjerg Kommune og Maak de Burger Meester og MarselisborgCentret.

Resumé af udviklingsprocessen på:
Dansk, klik her
Engelsk, klik her

Spørgeskema på dansk, klik her, (åbnes på ny side)
Spørgeskema på hollandsk, klik her, (åbnes på ny side)
English Questionnaire, klik her, (åbnes på ny side)

ICF baseret Fælles Sprog III (FSIII)

Subset til faglig vurdering af behov for personlig hjælp, omsorg, pleje, træning og rehabilitering i kommunalt regi.

Download notatet om ICF baseret fællessprog III her

ICF baseret redskab

Notat om ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom i Esbjerg Kommune

Download notatet om ICF baseret redskab her

Funktionsevne hos børn med cerebral parese

Kortlagt vha. ICF-CY og PEDI. Et udviklingsprojekt.

Download udviklingsprojektet her

Notat ICF Brief Code Set

Validering af spørgeskema til afdækning af  rehabiliteringsbehov linket til ICf Brief Code Set (2013)

Download om ICF Brief Code Set her

How to use the ICF

Nedenfor har du mulighed for at downloade manualen "How to use the ICF"

Download manualen "How to use ICF" her

 

ICF som dokumentation og monitoreringsredskab

Anvendt til primært traumatiserede flygtninge.

Pris 100 kr

Download rapporten her

Bestil et trykt eksemplar af rapporten her

Forskningsleder og seniorforsker
Thomas Maribo
Tlf: 7841 4432
Mail: thomar@rm.dk