Fra kommunalt sundhedstilbud til fastholdelse i friluftsfælleskaber v/Christina Bjørk Petersen, konsulent, Friluftsrådet. Integrationen af natur- og friluftsliv i sundhedsindsatsen åbner op for andre aktører i civilsamfundet som fx lokale foreninger og frivillige. Et samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet kan skabe stor værdi – både for borgeren, foreningen og for den involverede offentlige myndighed fx kommune. Men kun hvis broen bygges fornuftigt og understøttes løbende. Med udgangspunkt i Friluftsrådets projekt Sund i Naturen fremstilles eksempler på modeller og anbefalinger til brobygning.

For at læse mere og for tilmelding, gå til Plan2learn

Arrangør: MarselisborgCentret og Ortopædisk Genoptræningscenter, Aarhus Kommune
Målgruppe: Alle med interesse
Hvor: MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C, Græsplænen ved bygning 10
Start: 22-05-2019 14:00
Stop: 22-05-2019 16:00
Pris: Gratis