plakat - PLÆNEkoncerter.png

Foto: © UNCOVERmusic

Koncerterne er tænkt som en dejlig fælles kulturel oplevelse for områdets beboere oven på et hårdt år med COVID-19.

Koncerterne afholdes hver lørdag i perioden og i tidsrummet mellem kl. 11.00 til 17.00 og er små pop-up koncerter à 30 minutter hvert sted.

Koncerterne flytter placering hver lørdag, dog vil der altid være én koncert ved Langenæs Kirken og én koncert ved MarselisborgCentret samt 2-3 koncerter ved de almene boliger på Langenæs.

Artisterne er alle fra UNCOVERmusic, og de spiller deres egne sange. Program, samt hvor og hvornår koncerterne afholdes, bliver løbende lagt ud på 50 PLÆNEkoncerter på Langenæs 2021's facebookside:

Al information om koncerterne kan findes på Facebook her

Arrangør: AlmenBo Aarhus i samarbejde med Langenæs Kirken, MarselisborgCentret og UNCOVERmusic
Målgruppe: Alle
Hvor: Placering skifter hver lørdag - Følg med på Facebook: https://www.facebook.com/groups/langenaes2021
Start: 22-05-2021 11:00
Stop: 07-08-2021 17:00
Pris: Alle koncerter er offentlige og gratis!
Yderligere info:

Midlerne er søgt fra “Hej - Vær Med” puljen hos BL, som er en pulje til bekæmpelse af ensomhed i almene boliger i Danmark nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

I tilfælde af regn bliver koncerterne udskudt.