Forskningsafdelingen er en del af DEFACTUM i Region Midtjylland og har et tæt samarbejde med REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Samtidig er afdelingen forankret i Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og opdelt i to underafdelinger; Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning og Center for praksisnær Rehabiliteringsforskning.

Ønsker du viden om vores kerneydelser? 
Læs mere på DEFACTUM.dk under Rehabiliteringsforskning og Arbejdsrettet rehabilitering.