Forskningsafdelingen på Marselisborgcentret bedriver forskning indenfor rehabilitering og forebyggelse. Arbejdet omfatter blandt andet initiering af forskningsprojekter, systematiske litteraturstudier, udarbejdelse af reviews, evaluering af indsatser, formidlingsarbejde. Formålet er at styrke vidensniveauet indenfor rehabilitering, højne kvaliteten af rehabiliterende indsatser og i sidste ende skabe en bedre hverdag for mennesker med nedsat funktionsevne.

Forskningsafdelingen er en del af DEFACTUM i Region Midtjylland og har et tæt samarbejde med REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Samtidig er afdelingen forankret i Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Forskningsafdelingen er opdelt i to underafdelinger, herunder Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning samt Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning.
Ønsker du viden om afdelingen? Læs mere på DEFACTUM's hjemmeside

Forskning og undersøgelser

Forskningsafdelingen laver forskning, reviews, undersøgelser og evaluering indenfor rehabiliteringsområdet. Hvis du har ønsker om at blive klogere på egen praksis, få mere viden i dybden eller få evalueret en indsats, er du velkommen til at henvende dig til os.