Formålet med Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning er at udvikle anvende og formidle evidensbaserede metoder i rehabiliteringsarbejdet.

Anvendelse af evidensbaserede metoder i rehabiliteringsforløbet skal fremme at de rigtige aktiviteter igangsættes, så borgeren opnår målet om bedst mulig funktionsevne.

Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Institut for Folkesundhed (Aarhus Universitet), VIA University College og MarselisborgCentret og relevante parter inden for den tværsektorielle rehabilitering.

Du kan læse mere om Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning på DEFACTUM's hjemmeside her.