Forskningsafdelingen er en del af DEFACTUM i Region Midtjylland og har et tæt samarbejde med REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Samtidig er afdelingen forankret i Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og opdelt i to underafdelinger; Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning og Center for praksisnær Rehabiliteringsforskning.

Ønsker du viden om vores kerneydelser? 
Læs mere på DEFACTUM.dk under Rehabiliteringsforskning og Arbejdsrettet rehabilitering.

thomas-maribo-sh-kontakt.jpg
Thomas Maribo Forskningsleder 
Tlf. 7841 4432/2145 2470
Mail: Thomas.Maribo@rm.dk

Inger Hornbech 2013_sort-hvid_HB.jpg

Projektsekretær Inger Hornbech 
Tlf: 7841 4440 / 4028 8134 
E-mail: inghor@rm.dk