Baggrund
Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som alle andre har. Fokus er på hverdagslivets aktiviteter og social deltagelse. Det handler således om at bidrage til, at det enkelte menneske med sygdom eller symptomer bliver i stand til at klare hverdagslivet på trods et funktionstab. Skal det realiseres, skal vi have ny viden og samle erfaringer om rehabilitering i teori og praksis. Og vi skal have det ud til borgerne, de professionelle og vores samarbejdspartnere.

Formål
Formålet med at udvikle og forske i rehabilitering er at evaluere erfaringerne og generere ny viden gennem anerkendte forskningsmetoder.

Det stiller specielle krav. Vi skal være knyttet til planlægning på regionalt og kommunalt niveau såvel som til forskning på universitært niveau.

Vores forskning og udvikling tager grundlæggende udgangspunkt i en bio-psyko-social forståelse. Menneskers helbredstilstand åbner altid for et differentieret syn på funktionsevnen (krop, aktivitet, deltagelse) i forskellige sammenhænge (personlige og omgivelsesmæssige faktorer). Forskellige perspektiver som vi fx samler i ICF-modellen.

Læs mere om ICF her

Metodisk/faglige tilgang
Vores forskning og udvikling er tværfaglig og tværvidenskabelig med anvendelse af såvel kvalitative som kvantitative metoder. Aktuelt råder vi over sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, sundhedsøkonomisk, antropologiske, medicinske, sygeplejefaglige og fysioterapeutiske fagligheder. Vores undersøgelser og udviklingsprojekter baseres på casestudier, audit, spørgeskemaundersøgelser og evalueringsprojekter med anvendelse af kvalitative interviews, deltagerobservation, feltstudier, registre m.v.

Forskningsleder og seniorforsker
Thomas Maribo
Tlf: 7841 4432
Mail: Thomas.Maribo@rm.dk