Claus Vinther Nielsen, professor, Defactum, MarselisborgCentret,
Mobil: 2223 9488
Email: claus.vinther@stab.rm.dk
 
Anne Hyldegaard, 
Stabschef Sociale Forhold og Beskæftigelse
tlf.: 8940 3021
Mobil: 2089 2007
Email: anneh@aarhus.dk 
 
Hanne Linnemann
Leder i Sundhedsstaben, Sundhedstrategi og Forebyggelse 
Mobil: 51576468
Email: Hlin@aarhus.dk
 
MarselisborgCentrets Forskningsklinik
Thomas Maribo, professor, ph.d.
Mobil: 21452470; 
Email: thomas.maribo@rm.dk 
 
Områdechef og Sekretariat for bestyrelsen:
Jan Sau Johansen
Mobil: 26288955; Email: jan.johansen@stab.rm.dk 
 
Sekretariatet MarselisborgCentret
Konsulent: Ole Mygind
Mobil: 2133 7668;  Email: ole.mygind@stab.rm.dk