Projektchef, MarselisborgCentret

MarselisborgCentret, erfaringer og resultater – uddrag

Opgaven er at skabe og facilitere samarbejde samt fundraising på tværs af MarselisborgCentrets 22 organisationer, der alle arbejder med rehabilitering. Organisationerne er kommunale, regionale, NGOér og socialøkonomiske virksomheder og repræsenterer både interesseorganisationer, driftsenheder og vidensinstitutioner. SPARK-projektet er flagskibet i dette arbejde. SPARK står for Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klimatilpasning og er et projekt til 45 mio kr. Projektet skal omdanne 70.000 kvadratmeter udeareal til et område der kan kombinere rehabilitering, klimatilpasningsløsninger og en offentlig bypark. Endvidere består jobbet i at være tovholder på div. lokale og nationale temadage, seminarer og konferencer samt andre arrangementer.

Projekterfaring og resultater - uddrag:

2012- Projektansvarlig SPARK projektet
2012-2013 Projektetansvarlig, Velfærdsteknologi Implementeres i Praksis VIIP
2010-2012 Projektansvarlig, Sammenhængende patientforløb
2007-2010 Projektleder, Hverdagslivet til fods, et VEGA-projekt, Helsefonden
2007-2009 Vejleder, projekt Lifestyle Redesign, Aalborg kommune
2006-2007 Masterprojekt, Nærområders betydning for fysisk aktivitet, SDU
2005-2008 Projektleder, Kawa modellen – mange bække små, UCN
2000-2003 Projektmedarbejder i ViCo-projekt – Visitationssamtaler, Helsefonden
2003-2004 Tovholder, Læring i Praksis – mentorordning, Hadsten kommune
2000-2002 Projektansvarlig, Kan man blive klog af at skrive dagbog, UVM