Foto: SPARK om aftenen. © Aarhus Fotografiske Amatørklub 

I forbindelse med SPARK er der afholdt en række arrangementer (IndSPARK).
IndSPARKene har til formål at styrke møder og fællesskaber mellem MarselisborgCentrets brugere, partnere og naboer til området samt at pege på nye måder at bruge området som ramme for fællesskaber, bevægelse, rehabilitering, kreativt værksted og meget andet.

Indsparkene er siden 2018 afløst af en række offentlige arrangementer og faste initiativer, hvor formålet er at bygge bro mellem lokalområdet, civilsamfundet og MarselisborgCentret.

Det drejer sig bl.a. om:

Intentionen med IndSPARKENE har udviklet sig og fundet en organisatorisk platform i og omkring Det Grønne Bylivshus, der udvikles i samarbejde med De forenede bylivshuse.

Det Grønne Bylivshus har i dag en husgruppe og råder over tre lokaliteter:

1) Det Grønne Bylivshus
2) Bunkeren
3) Et lokale i hovedbygningen 1A.