I et spændende samarbejde har Charlotte Handberg, Ole Mygind og Jan Sau Johansen fået en forskningsartikel om SPARK-projektet på MarselisborgCentret publiceret.

Artiklen omhandler betydningen af involvering af brugere, partnere og beslutningstagere under udviklingsfasen af SPARK rehabiliteringsparken.
Læs abstractet til artiklen her  

For at få hele artiklen kan man skrive til: Ole.Mygind@stab.rm.dk

1) Omtale og link til Rehabilitering Ude og 2) omtale af grønbog og arbejdet omkring grønbogen.

Naturen som Ramme om sundhedsindsatser er titlen på en Grønbog, der udgives i maj 2022.

Grønbogen er blevet mulig efter en bevilling på godt 800.000 fra 15. juni fonden. Projektet gennemføres i samarbejde mellem DEFACTUM, KU, MarselisborgCentret, Rehabiliteringsforum Danmark, VIA og SoSu Grenå.

Formålet med Grønbogen er at starte en proces, som skal højne folkesundheden med naturen som medspiller.

Det første skridt er at udfærdige en grønbog, som skal afklare og fremskynde brugen af natur i fremtidige sundhedsindsatser (behandling, forebyggelse og rehabilitering).

Dette skal ske ved at bringe synspunkter fra forskellige aktører som sundhedsprofessionelle, uddannelsesinstitutioner, forskning, politisk og på ledelsesniveau frem.

Med dette afsæt er det kortsigtede mål at skabe offentlig bevågenhed og stimulere til debat blandt politikere, sundhedsfaglige uddannelser og organisationer, forskere, praksis og borgere om natur som ramme for sundhedsindsatser.

Dette gøres ved at kortlægge, hvordan de forskellige aktører forholder sig til brug af naturen som ramme for sundhedsindsatser. Samt kortlægge hvilke motiver og barrierer der påvirker brug af naturen i sundhedsfagligt arbejde i dag.

Det mere langsigtede mål er at udvikle evidensbaserede referencerammer. Fremme implementering af naturen som ramme i det sundhedsfaglige arbejde og skabe forandring i den sundhedsfaglige praksis.

Grønbogens redaktionsgruppe: Dorthe Varning Poulsen, KU - Pernille Vibholm, SoSu Grenå - Louise Sofia Madsen, DEFACTUM - Tine Bordoff Sørensen, VIA - Thomas Maribo, DEFACTUM og Ole Mygind, MarselisborgCentret