På denne side kan du læse mere om SPARK projektet fra forskellige vinkler og med diverse analytiske afsæt.  

Analyse af naturværdier og potentiale
Med sin varierede beplantning, tætte krat og åbne plæner, masser af blomster og bærbærende buske samt en stor andel af gamle træer – kombineret med en lav bygningsmasse med masser af nicher – er MarselisborgCentret allerede i dag en særdeles værdifuld urban naturlokalitet. Læs mere om hvad Naturhistorisk Museum Aarhus skriver i sin analyse af Marselisborg parkens naturværdier og potentialer. 

Byrumsanalyse:
Denne forundersøgelse og byrumsanalyse, foretaget af Møller & Grønborg A/S, omhandler selve byrummet, som MarselisborgCentret er beliggende i - og har særligt fokus på tilgængelighed, arealbenyttelse og sammenhæng med de omkringliggende områder.

Partner-, brugergruppe- og anvendelses analyse:
Denne analyse har fokus på de særlige behov der følger i kølvandet af forskellige
funktionsevnenedsættelser og som er specifikke for de borgere der deltager i
rehabiliteringsforløb på MarselisborgCentret. Det gælder fx blinde og svagtsynede, bevægelseshandicappede og kognitivt skadede personer.
Desuden har analysen fokus på partnernes særlige styrker, potentialer og muligheder i forhold til at medvirke til at skabe et byrum der både tilgodeser disse målgruppers behov, samt kombinere klimatilpasning, rehabilitering, bevægelse og træning.