I et spændende samarbejde har Charlotte Handberg, Ole Mygind og Jan Sau Johansen fået en forskningsartikel om SPARK-projektet på MarselisborgCentret publiceret. Artiklen omhandler betydningen af involvering af brugere, partnere og beslutningstagere under udviklingsfasen af SPARK rehabiliteringsparken.
Læs abstractet på artiklen her  

For at få hele artiklen kan man skrive til: Ole.Mygind@stab.rm.dk