Billede 1


Før- og efterbillede af udviklingen af SPARK set fra oven.
© Kortene er udarbejdet af Kell Sønnichsen, Orienteringsklubben PAN.
(Klik på billedet for at forstørre.)

Billede 2

Situationsplanen dannede grundlaget for anlægsarbejdet. Anlægsarbejdet startede i efteråret 2019 og blev afsluttet i august 2021.

Der arbejdes videre med faciliteter til rehabilitering, der skal kombineres med byrumsinventar samt udformning af samlingsstedet bl.a. med overdækning samt det teknologiske spor, der skal være i SPARK.