Situationsplanen danner grundlaget for anlægsarbejdet. Anlægsarbejdet starter i efteråret 2019 og er planlagt til at blive afsluttet i foråret 2021. Der arbejdes i videre med faciliteter til rehabilitering, der skal kombineres med byrumsinventar samt udformning af samlingsstedet bl.a. med overdækning samt det teknologiske spor der skal være i SPARK

Situationsplan juni 2020.png