Følgende liste indeholder hjemmesider, tidsskrifter, nyhedsbreve samt medlemsblade, der kan være nyttige at orientere sig i, når man beskæftiger sig med rehabilitering. 

Listen er på ingen måde fuldstændig, men kan være et udgangspunkt i søgningen. (Listen vil løbende blive opdateret)

Desuden kan man holde sig orienteret i de nationale databaser (bibliotek.dk, Det Kgl. Bibliotek - Aarhus/København) for information om de enkelte tidsskrifter. 
For tidsskrifter fra Norge, Sverige og andre lande, se de respektive landes nationale databaser. Se evt. Hjemmesider, databaser og søgemaskiner

Søgetip ved søgning på titel: Sæt citationstegn om hele navnet.

Mange artikler og tidsskrifter/Nyhedsbreve ligger på nettet, men er dette ikke tilfældet, spørg da dit lokale bibliotek.

Databasen over tidsskriftsartikler er en del af bibliotek.dk

Som noget nyt er der medtaget medlemsblade fra de forskellige patient- og handicaporganisationer.

Disse indeholder ofte oplevelser vedrørende sygdomsforløb og behandling i sundhedsvæsenet og hvordan den pågældende lever med sin sygdom. Den information, der herved kommer frem kan være nyttigt i udviklingen af sundhedssystemet.

Der er taget udgangspunkt i listen over partnere i MarselisborgCentret.

http://www.marselisborgcentret.dk/Om-os/Partnere/