Hvis du har fundet interessant litteratur i databaser på nettet eller via forskellige søgemaskiner, kan du henvende dig til dit lokale bibliotek. Her vil de kunne hjælpe med at fremskaffe bog eller artikel. De kan også være behjælpelig med at finde anden litteratur.

Databaser på nettet

PubMed (Den offentlige tilgang til MEDLINE) Nogle artikler ligger frit på nettet (se selve søgesiden)

For andre, kontakt dit lokale bibliotek eller Det Kg. Bibliotek i Aarhus(tidligere Statsbiblioteket) eller Det Kgl. Bibliotek i København.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Nationale databaser

https://bibliotek.dk/da
Database over al litteratur i Danmark. Her kan man også søge på artikler, film, musik o.a.

https://www.statsbiblioteket.dk/
Samlingerne for de to forskningsbiblioteker. Det Kgl. Bibliotek - Aarhus og Det Kgl. Bibliotek - København er slået sammen. Biblioteket kan tilgåes på ovennævnte adresse. (Udlånet for instutterne på de to universiteter er også en del af det samlede udlån)

Internationale databaser
Her en oversigt over de nationale biblioteksdatabaser vi bruger mest.

http://www.bibsys.no/en/
Den offentlige database over litteratur i Norge.

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/libris.html
Biblioteksbasen i Sverige.

https://svemedplus.kib.ki.se/
Database fra det Karolinske Institut i Sverige. Her kan man også finde artikler fra de skandinaviske lande.

https://www.kansalliskirjasto.fi/en
Den nationale biblioteksbase i Finland.

https://www.bl.uk/
The British Library.

https://www.loc.gov/
Library of congress USA.

DIMDI står for: Deutsche institut für Medizinische Dokumentation und information og tilknyttet Bundesminsteriums für Gesundheit.

Øvrige databaser

https://www.cochranelibrary.com/
Cochrane Library. Se også Cochrane Nordic: https://nordic.cochrane.org/da/vores-center

https://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/
University of York. Centre for Reviews and Dissemination

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi/om-hjaelpemidler/hjaelpemiddelbasen
Her link til hjælpemiddelbasen. Man kan søge på hjælpemidler inden for et bestemt område eller på specifikke hjælpemidler.
Via et link til venstre på sided kan man orientere sig i velfærdsteknologi samt lovgivningen på området.

Databaser inden for det terapeutiske og pædagogiske område

http://www.otseeker.com/
OTseeket (ergoterapi)

https://www.pedro.org.au/
PEDro (fysioterapi)

https://eric.ed.gov/
Database for pædagogik. Education Resources Information Center

Overvågning af litteratur
Her kan man bruge de forskellige søgemaskiner ved søgning på fx titel. Husk at gøre din søgning så specifik som mulig.

https://scholar.google.dk/
Nyttig database til søgning af artikler, bøger og forfatternavne. Mange artikler kan ses i fultekst her.

https://taylorandfrancis.com/journals/
Et eksempel på søgning via forlag. Andre forlag er Elsevier, Springer, Wiley etc. For Damnark se de enkelte forlag såsom; Saxo, gyldendal osv.

https://www.icf-research-branch.org/about-us/team/286-gerold-stucki.html
Eksempel på søgning via navn. Desuden kan man, via et institut, styrelse og lignende, søge et navn og her finde en liste over det forfatteren har skrevet. Via en artikel/bogs litteraturliste kan man gå videre i sin søgning og herved gøre sit søgefelt mere og mere specifik.

Samarbejdspartnere

https://www.defactum.dk/
Forskning og udvikling på MarselisborgCentret er en del af DEFACTUM
Stedet udgiver et tidsskrift.
For ældre numre af tidsskriftet: Søg efter mi(d)t liv på google.

http://www.rehabiliteringsforum.dk/
Rehabiliteringsforum Danmark

http://ph.au.dk/
Institut for Folkesundhed. Aarhus Universitet

Aarhus Kommune
https://aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/
Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB)

https://aarhus.dk/om-kommunen/sundhed-og-omsorg/
Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO)

Human First
http://health.au.dk/samarbejde/human-first/
Human First er et samarbejde mellem VIA University College og Region Midtjylland og Aarhus Universitet

SEVERIN - Nationalt forskningsnetværk i rehabilitering
http://pure.au.dk/portal/da/projects/severin--nationalt-forskningsnetvaerk-i-rehabilitering(61f0d8ab-58ca-4f81-a950-2878c1c77f05).html

http://www.rehpa.dk/
Videnscenter for Rehabilitering og Palliation

https://www.socialmedicin.rm.dk/kontakt/aarhus/
Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering. Hospitalsenheden Vest.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/diagnostisk-center/
Diagnostisk Center - Regionshospitalet Silkeborg

Øvrige hjemmesider af interesse

http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/
Dansk Selskab for Folkesundhed

http://funktionellelidelser.dk/
Funktionelle lidenser

https://www.sst.dk/
Sundhedsstyrelsen

https://socialstyrelsen.dk/
Socialstyrelsen

http://www.foca.dk/
Forskningscenter for unges arbejdsliv

https://www.sdu.dk/da/sif
Statens Institut for Folkesundhed

https://www.phmetropol.dk/
Eksempel på en professionsskole. Metropol i København

https://www.via.dk/
VIA University Collage. Uddannelse af sygeplejersker, pædagoger o.a.
Nederst på siden er der link til deres bibliotek. NB. I nordjylland hedder det: UCN. Der er afdelinger i Aalborg, Hjørring, Thisted.
Søg ex. sygeplejerskeuddannelse Kolding eller anden geografi.

https://www.vive.dk/da/
Viden om Velfærd. Her kan man finde henvisning til forskning, rapporter inden for social- og sundhedsområdet.

https://vbn.aau.dk/da/activities/dansk-netv%C3%A6rk-for-handicapforskning-nndr
Dansk Netværk for Handicapforskning NNDR

https://www.sundhed.dk/
Her kan man søge på sygdomme, behandling via patienthåndbogen, lægehåndbogen og man kan tilgå egen læge via NEM ID.

https://www.who.int/classifications/icf/en/
WHO's hjemmeside vedrørende ICF