Her en liste over de tidsskrifter, der på Forskning & Udvikling, MarselisborgCentret (del af DEFACTUM, Region Midtjylland) publiceres i.

Ved opstillingen er PubMed benyttet, og her register over journals: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
Her kan man også se informationer om forlag o.a. samt frekvens for det pågældne tidsskrift.

Et hyppigt stillet spørgsmål omhandler det enkelte tidsskrifts (Journal) impact factor. For en generel inføring henvises til: 
https://startpublicering.nu/baggrundsartikler/journal-impact-factors/ 

I tilknytning til de enkelte tidsskrifter, kan man ofte via simpel google-søgning finde information om deres impact factor.

Mange tidsskriftsartikler ligger frit på nettet (søg på navn og forfatter på Google Scholar). Desuden kan man kontakte sit lokale bibliotek eller
Det Kgl. Bibliotek i Aarhus og København.

Acta Oncologica (Acta Oncol)
https://www.tandfonline.com/loi/ionc20

Arthritis Care & Research (Arthritis CareRes)
https://www.rheumatology.org/Learning-Center/Publications-Communications/Journals/AC-R

BMC Cardiovascular Disorders (BMC Cardiovasc Disord)
https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com/

BMC Geriatrics (BMC Geriatr)
https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/

BMC Health Services Research (BMC Health Serv Res)
https://link.springer.com/journal/12913

BMC musculoskeletal disorders (BMC Musculoskelet Disord)
https://link.springer.com/journal/12891

BMC Neurology (BMC Neurol)
https://link.springer.com/journal/12883

BMC Psychology (BMC Psychol)
https://www.springer.com/psychology/journal/40359

BMC Public Health (BMC Public Health)
https://www.springer.com/public+health/journal/12889

BMJ Open
https://bmjopen.bmj.com/

British Journal of Occupational Therapy (BR J Occup Ther)
https://journals.sagepub.com/loi/bjo

The British Journal of Surgery (Br J Surg)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/3458/

Cancer nursing (Cancer Nurs)(Se desuden Future Table of Concents i bunden)
https://journals.lww.com/cancernursingonline/pages/default.aspx

Chiropractic & manual therapies (Chiropr Man Therap)
https://link.springer.com/journal/12998

Clinical epidemiology (Clin Epidemiol)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1301/

Clinical interventions in aging (Clin Interv Aging)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/502/

Clinical nutrition ESPEN (Clin Nutr ESPEN)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/502/

Clinical rehabilitation (Clin Rehabil)
https://journals.sagepub.com/home/cre

Clinical rheumatology (Clin Rheumatol)
https://link.springer.com/journal/10067

Community mental health journal (Community Ment Health J)
https://link.springer.com/journal/10597

Community mental health journal (Community Ment Health J)
https://link.springer.com/journal/10597

Danish Medical Journal (DMJ) (Dan Med J)
http://ugeskriftet.dk/danish-medical-journal-dmj

Disability and Rehabilitation (Disabil Rehabil)
https://www.tandfonline.com/loi/idre20

European clinical respiratory journal (Eur Clin Respir J)
https://tandfonline.com/loi/zecr20

European Journal of Cancer Care (Eur J Cancer Care (Engl))
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652354

European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society (Eur J Oncol Nurs)
https://www.ejoncologynursing.com/

European Journal of Pain: EJP (Eur J Pain)
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15322149

European journal of physical and rehabilitation medicine (Eur J Phys Rehabil Med)
https://www.minervamedica.it/en/journals/europa-medicophysica/index.php

European journal of public health (Eur J Public Health)
https://academic.oup.com/eurpub

European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery (Eur J vasc Endovasc Surg)
https://www.ejves.com/

European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society
(Eur Spine J)
https://link.springer.com/journal/586

Frontiers in public Health (Front Public Health)
https://www.frontiersin.org/journals/public-health#

Global qualitative nursing research (Glob Qual Nurs Res)
https://us.sagepub.com/en-us/nam/global-qualitative-nursing-research/journal202291

Hand therapy (Hand Ther)
https://journals.sagepub.com/home/hth

Health & Place (Health Place)
https://www.journals.elsevier.com/health-and-place

Health promotion international (Health Promot Int)
https://academic.oup.com/heapro

Human resources for health (Hum Resour Health)
https://link.springer.com/journal/12960

International journal of therapy and rehabilitation (Int J Ther Rehabil)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?cmd=historysearch&querykey=4

International journal of cardiology (Int J Cardol)
https://www.internationaljournalofcardiology.com/

International journal of nursing studies (Int J Nurs Stud)
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-nursing-studies

International journal of qualitative methods (Int J Qual Methods)
https://journals.sagepub.com/toc/IJQ/current

International journal of qualitative studies on health and well-being (Int J Qual Stud Health Well-being)
https://www.tandfonline.com/toc/zqhw20/current

International journal of technology assessment in health care (Int J Technol Assess Health Care)
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology-assessment-in-health-care

JBI database of systematic reviews and implementation reports (JBI Database System Rev Implement Rep)
https://journals.lww.com/jbisrir/pages/default.aspx

Journal of Addiction (J Addict)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2427/ 

Journal of caffeine research (J Caffeine Res)
https://www.liebertpub.com/loi/jcr

Journal of cancer survivorship : research and practice 
(J Cancer Surviv)
https://link.springer.com/journal/11764

Journal of Cardiac and Pulmonary Rehabilitation
https://www.omicsonline.org/cardiac-pulmonary-rehabilitation.php

Journal of clinical medicine research (J Clin Med Res)
https://www.jocmr.org/index.php/JOCMR/index

Journal of clinical nursing (J Clin Nurs)
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652702

Journal of epidemiology and community health
(J Epidemiol Community Health)
https://jech.bmj.com/

Journal of gereatic physical therapy (2001) (J Geriatr Phys Ther)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=Journal+of+gereatic+physical+therapy+(2001)

Journal of hand therapy : official journal of the American Society of Hand Therapists (J hand Ther)
https://www.jhandtherapy.org/

Journal of occupational and environmental medicine
(J occup Environ Med)
https://journals.lww.com/joem/pages/default.aspx

Journal of occupational rehabilitation (J Occup Rehabil)
https://www.springer.com/medicine/nursing/journal/10926

Journal of orthopaedic and sports physical therapy
(J Orthop Sports Phys Ther)
https://www.jospt.org/

Journal of physical activity and health (J Phys Act Health)
https://journals.humankinetics.com/journal/jpah?mobileUi=0&

Journal of rehabilitation medicine (J Rehabil Med)
https://www.medicaljournals.se/jrm/

Nordic journal of social research
https://journals.hioa.no/index.php/njsr

Nursing Inquiry (Nurs Inq)
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401800

Occupational and environmental medicine (Occup Envirin Med)
https://oem.bmj.com/

Occupational medicine (Occup Med (Chic III))
https://academic.oup.com/occmed

Open journal of preventive medicine (Open J Rrev Med)
https://www.scirp.org/journal/AllArticle.aspx?JournalID=610

Orthopaedic Nursing (Orthop Nurs)
https://journals.lww.com/orthopaedicnursing/pages/default.aspx

Osteoporosis international: a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA
(Osteoporos Int)
https://link.springer.com/journal/198

PloS one (PLoS One)
https://journals.plos.org/plosone/

PM & R : the journal of injury, function, and rehabilitation(PM R)
https://www.journals.elsevier.com/pmandr

Prosthetics and orthotics international (Prosthet Orthot Int)
https://journals.sagepub.com/loi/poi

Psycho-oncology (Psychooncology)
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991611

Public health (Public Health)
https://www.journals.elsevier.com/public-health

Qualitative health research (Oual Health Res)
https://journals.sagepub.com/home/qhr

Rehabilitation nursing: the official journal of the Association of Rehabilitation Nurses (Rehabil Nurs)
https://journals.lww.com/rehabnursingjournal/pages/default.aspx

Rehabilitation research and practice (Rehabil Res Pract)
https://www.hindawi.com/journals/rerp/

Scandinavian Journal of disability research: SJDR 
(Scand J Disabil Res)
https://www.sjdr.se/

Scandinavian journal of occupational therapy
(Scand J Occup Ther)
https://www.tandfonline.com/toc/iocc20/current

Scandinavian journal of pain (Scand J Pain)
https://www.degruyter.com/view/j/sjpain

Scandinavian journal of primary health care
(Scand J Prim Health Care)
https://www.tandfonline.com/loi/ipri20

Scandinavian journal of public health (Scand J Public Health)
https://journals.sagepub.com/loi/sjp

Scandinavian journal of urology and nephrology
(Scand J Urol Nephrol)
https://www.tandfonline.com/loi/isju19

Scandinavian journal of work, environment & health
(Scand J Work Environ Health)
http://www.sjweh.fi/

Social theory & health: STH (Soc Theory Health)
https://www.springer.com/social+sciences/journal/41285

Spinal cord (Spinal Cord)
https://www.nature.com/sc/

Spine (Spine)
https://journals.lww.com/spinejournal/pages/default.aspx

The spine journal: official journal of the North American Spine Society (Spine J)
https://www.thespinejournalonline.com/

Vascular and endovascular surgery (Vasc Endovascular Surg)
https://journals.sagepub.com/home/ves

Work (Reading, Mass.) (Work)
https://www.iospress.nl/journal/work/