Foto: Mand i MarselisborgCentrets park. © Thomas A. Christensen

MarselisborgCentret er et dansk center for rehabilitering, der udvikler, forsker i og formidler rehabilitering tværfagligt og tværvidenskabeligt.

National og international viden om rehabilitering samles, og gennem målrettet forskning og udvikling er det vores ambition at skabe ny viden og implementere resultater om rehabilitering.

Viden om rehabilitering skal ud til borgerne, de professionelle og vores samarbejdspartnere.