Tilbud om temadage, oplæg og undervisning relateret til praksis

Herunder kan du se vores faste tilbud om oplæg og undervisning. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker temadage eller undervisning målrettet disse temaer. Der er mulighed for at skræddersy oplæg efter jeres ønske.

Formen på undervisningen afhænger af målgruppe, gruppestørrelse og jeres ønsker, ligesom sammensætningen af undervisere afhænger af tema og jeres ønsker og behov.

Forskning og Udvikling laver forskning, reviews, undersøgelser og evaluering indenfor rehabiliteringsområdet. Hvis du har ønsker om at blive klogere på egen praksis, få mere viden i dybden eller få evalueret en indsats, er du velkommen til at henvende dig til os.

Kontakt

Sekretær Rikke Vad
Mobil 4028 8134 eller e-mail: rikkevad@rm.dk

Forespørgsel om undervisning/oplæg vedrørende "Rehabilitering i din praksis" kan også ske via denne kontaktformular.  

Kontaktformular

 

Arbejdsrettet rehabilitering – samarbejde om arbejdsfastholdelse og inklusion

Indhold: 
Deltagelse i arbejdslivet er en del af vores kultur og udgør en stor del af vores hverdag. Arbejde er samtidig et vigtigt grundlag for personlig og faglig identitet, som er afgørende for, hvordan vi opfatter os selv. Sygefravær, derimod, kan have store konsekvenser for den enkelte, familien og arbejdspladsen og samfundet. Flere studier har undersøgt, hvad der får sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Vi vil ud fra et oplæg til diskussion sætte fokus på eksempelvis:

  • Muligheder for arbejdsfastholdelse ved sygefravær.

  • Betydningen af samarbejde mellem kommunale forvaltninger og sundhedsvæsenet.

  • Betydningen af at inddrage arbejdspladser i indsatser

  • Forebyggelse af eksklusion for personer med kræft, problemer med bevægeapparatet eller mentale helbredsproblemer

Vores oplæg kan lægge op til diskussion af, hvad rehabilitering af sygemeldte skal omfatte for at være effektivt.

Oplægsholdere: 
Pernille Pedersen, forsker, cand.scient.san, ph.d. 
Anne-Mette Momsen forsker, fysioterapeut, ph.d.

Sekretær Rikke Vad 
Tlf: 4028 8134 
Mail: rikvad@rm.dk