ICF – International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand – er en WHO klassifikation, der udkom på dansk i 2003. ICF er en kompleks interaktionsmodel og en klassifikation, der omfatter biologiske, psykologiske og sociale forhold. ICF er en udbredt og accepteret international referenceramme til at beskrive funktionsevne som udgangspunkt for rehabilitering, og indgår som en naturlig del af rehabiliteringsdefinitionen.

ICF har fokus på både den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i kombination med helbred og kontekstuelle faktorer og ser dermed på borgerens hele livssituationen. ICF bidrager med et fælles sprog på tværs af faggrupper, institutioner, sektorer, kulturer og nationer.


ICF e-learning tool

Education and Implementation Committee (EIC) og The Functioning and Disability Reference Group (FDRG) hos netværket omkring WHO's gruppe af Internationale Klassifikationer (WHO-FIC) har udviklet et ICF e-learning tool som giver en introduktion til strukturen og brugen af ICF. 
Du finder ICF e-learning tool på dette link

 

ICF-modellen

 

ICF-klassifikationen

ICF i praksis, notat 2016
Kort introduktion til ICF med eksempler på konkret anvendelse af ICF.

ICF-Netværk
MarselisborgCentret er tovholder på et nationalt netværk for fagprofessionelle, som arbejder med ICF.

ICF Nyhedsbrev 170616

MarselisborgCentret publikationer på ICF området