Anna og Emma har gennem deres speciale samarbejdet med projektet SPARKX, hvor de selvstændigt har arbejdet med samarbejdspartnere, om at udarbejde et evalueringsværktøj som giver mening i både teori og praksis.

De har

  • arbejdet med stor omstillingsparathed / fleksibilitet / flittighed

  • arbejdet optimalt under begrænsede omstændigheder

  • været dygtige til at inddrage relevante aktører og udføre brugerundersøgelser i de rette kontekster. Dertil har de udvist en fremragende evne til at formidle deres proces og fund både skriftligt og mundtligt.

  • anvendt relevante kvalitative metoder i en sundhedsfaglig kontekst såsom meningskondensering, skemaudvikling og empathy mapping.

  • altid været venlige og haft mod på at tage fat, hvor der er behov for det.

  • formået at tage højde for forskellige ønsker og krav fra såvel aktørerne som SPARKX.

  • udviklet et evalueringsværktøj,som vi kan benytte fremadrettet samt skabt gode indsigter i, hvordan vi skal videreudvikle og arbejde mere målrettet indenfor visse områder.

Læs hele specialet her.