MarselisborgCentret

Foto: (c) Thomas A. Christensen

Indvielse af SPARK

Så er anlægsarbejdet med SPARK-projektet på MarselisborgCentret ved at være slut.

De store maskiner forlader området omkring den 1. maj, og derefter er der en del finpuds samt montering af aktivitets- og opholdsmøbler.

Der er INDVIELSE fredag den 3. september med aktiviteter, taler, musik og sang.

Find det seneste nyhedsbrev om SPARK her

Følg med i udviklingen via vores nyhedsbreve

Fotograf

Thomas A. Christensen fra Aarhus Fotografiske Amatørklub.

Billedet er taget fra 15. etage i Langenæs Højhuset på modsatte side af Skanderborgvej.

Se også de nyeste billeder på Facebook, der viser, hvordan planterne gror området bliver grønnere.

Logo På Tværs

MarselisborgCentrets Podcast

I de grønne områder ved MarselisborgCentret er der i de sidste år spirret og vokset flere grønne fællesskaber frem. I denne podcast møder vi repræsentanter fra tre af disse fællesskaber.

Først kom Havefællesskabet Marselisborg Hospitalspark for flere år siden og i år Det Voksende Værksted og Urtehave i PVC. Det mere end planter der gro og vokser i haverne - også fællesskaber og det at vokse som menneske er der fokus på. 

De tre haver er gode eksempler på de tanker som MarselisborgCentret og SPARK bygger på - nemlig at bygge bro mellem lokalområdet og MarselisborgCentret.

 - Havefællesskabet er en forening med 32 byhaver. 
 - Det Voksende Værksted har som formål at bringe kunsten ned på jorden og starte en samtale. 
 - Urtehave i PVC er en medicinsk urtehave der anvender PVC-rør som urtepotter.

I podcasten er der invitationer til at være med i alle haverne og der afholdes løbende værksteder og fælles arbejdsdage, hvor du er velkommen.

Lyt til til seneste episode af podcasten her

Eller læs mere om podcasten her

Logo world congress

Rehabiliteringens År

Rehabiliteringens år er en fælles, gratis og samlende platform, der støtter op om og sætter fokus på dette ved at skabe national opmærksomhed om rehabilitering det kommende år og fremadrettet.

Rehabiliteringens År skal medvirke til udviklingen af optimale rammer, vilkår og muligheder for os alle. Og dermed sikre et samfund, som anerkender, respekterer og inkluderer alle borgere.

Året strækker sig til udgangen af 2021 – kulminerende med verdenskongressen i Rehabilitering i Aarhus 7.-9. september 2021.

Læs mere om Rehabiliteringens År her 

Alle, både organisationer og enkeltpersoner, er inviteret til at koble sig på Rehabiliteringens År som samarbejdspartnere og medskabere og herigennem sætte fokus på rehabilitering på enten et samfundsmæssigt-, politisk-, individuelt-, praksis- eller videnskabeligt niveau.

Indsend dit arrangement, og få det lagt i kalenderen her