Forskning i rehabilitering

Rehabilitering arbejder med at give mennesker med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som andre. Det bidrager til, at det enkelte menneske med sygdom eller symptomer bliver i stand til at klare hverdagslivet på trods af et funktionstab.

For at rehabilitering udvikles, skal der forskes i ny viden ved bl.a. at samle erfaringer om rehabilitering i teori og praksis gennem anerkendte forskningsmetoder.

Resultaterne skal formidles til borgerne, de professionelle og vores samarbejdspartnere.

Forskning hos os

Hvem er vi?

Forskning i rehabilitering stiller særlige krav. Marselisborgcentret skal være knyttet til planlægning på regionalt og kommunalt niveau såvel som til forskning på universitært niveau.

Forskningsafdelingen i rehabilitering på Marselisborgcentret er derfor repræsenteret ved et samarbejde mellem:

  • Forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM. DEFACTUM er en del af Region Midtjylland, og samtidig tilknyttet Aarhus Universitet gennem Institut for Folkesundhed.
  • Region Midtjylland i et tæt samarbejde med REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Pallation. 

Aktuelt råder vi over sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, sundhedsøkonomisk, antropologiske, medicinske, sygeplejefaglige og fysioterapeutiske fagligheder. Vores undersøgelser og udviklingsprojekter baseres på casestudier, audit, spørgeskemaundersøgelser og evalueringsprojekter med anvendelse af kvalitative interviews, deltagerobservation, feltstudier, registre m.v.

Forskning med en bio-psyko-social forståelse

Forskning og udvikling hos os tager grundlæggende udgangspunkt i en bio-psyko-social forståelse. Menneskers helbredstilstand åbner altid for et differentieret syn på funktionsevnen (krop, aktivitet, deltagelse) i forskellige sammenhænge (personlige og omgivelsesmæssige faktorer).

Vores forskning og udvikling er tværfaglig og tværvidenskabelig med anvendelse af såvel kvalitative som kvantitative metoder.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om vores forskning, kan du læse mere om rehabiliteringsforskning på DEFACTUM.dk:

Praksisnær rehabiliteringsforum

 

Vores forsknings-og udviklingsprojekter