Bestyrelsen

Marselisborgcentret har en bestyrelse, der består af repræsentanter fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Regionsrådet og Byrådet i Aarhus Kommune.

Bestyrelsen består af:

Formand: Anders Kjærulff

Koncerndirektør, Region Midtjylland

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Tlf: 7841 0050, Mobil: 2016 7347

Kontakt sekretær: Bente Fischer

Mail: Bente Fischer , Tlf: 78410051

 

Næstformand: Christian Boel

Direktør, Sundhed og Omsorg, Århus rådhus

Mail: chrboe@aarhus.dk
Tlf.: 89 406502, Mobil: 51 575390

Kontakt sekretær: Lone Jelle

Mail: ljp@aarhus.dk ; Tlf. 89406501

Bestyrelsesmedlem : Erik Kaastrup-Hansen

Direktør, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Århus rådhus

Mail: erka@aarhus.dk Tlf.: 8940 3500

Kontakt sekretær: AnneMette Møller

Mail: ammo@aarhus.dk  Tlf. 89 403411

Bestyrelsesmedlem: Ann Britt Wetche

Socialdirektør, Region Midtjylland

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Tlf: 87 28 4202, Mobil: 3060 0348

Mail: ann.britt.wetche@ps.rm.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Thomas Balle Kristensen

Konst. hospitalsdirektør, AUH

Palle Juul-Jensens Blvd 99, indg G

8200 Aarhus N

Tlf. 78450500, Mobil 30387193

Mail: tbk@auh.rm.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Claus Vinther Nielsen

Professor, Defactum

Mobil: 2223 9488
Email: claus.vinther@stab.rm.dk

 

Tilknyttet bestyrelsen: Thomas Maribo

Professor, Defactum, MarselisborgCentrets Forskningsklinik

Mobil: 21452470

Email: thomas.maribo@rm.dk

 

Sekretær for bestyrelsen: Jan Sau Johansen

Områdechef og Sekretariat for bestyrelsen

Mobil: 26288955

Email: jan.johansen@stab.rm.dk

 

Suppleant: Mette Kjølby

Vicedirektør, ph.d., DDS

Oluf Palmes Allé 17

8200 Aarhus N

Tlf: 7841 4002, Mobil: 4089 3164

Mail: metkjo@rm.dk

 

Suppleant : Otto Ohrt

Sundhedschef, Sundhed - Sundhed og Omsorg

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

Mail: oto@aarhus.dk
Tlf.: 60206554 

Om bestyrelsen og organisation

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og gennemfører 2-4 møder pr år. Bestyrelsen lægger strategien for MarselisborgCentrets udvikling og godkender de partnere, der får adresse på centret.

Bestyrelsen for MarselisborgCentret er organiseret i en Ejerforening med vedtægter.

Læs ejerforeningens vedtægter

Kontakt os

Har du spørgsmål om MarselisborgCentret, kan du rette henvendelse til:

Områdechef, Jan Sau Johansen

Tlf: 7841 4406
Mobil: 2628 8955
Email: Jan.Johansen@stab.rm.dk

Sekretær Rikke Vad

Tlf: 4028 8134
E-mail: rikvad@rm.dk