MarselisborgCentret er etableret i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland med det formål at udvikle et center, hvor der skabes størst mulighed for synergi mellem offentlige og private organisationer, samt institutioner fra sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet.

MarselisborgCentret skal medvirke til at udvikle rehabilitering på lokalt, regionalt, nationalt og i internationalt perspektiv. Centret skal gennem det samlede virke af de tilstedeværende organisationer/partnere skabe sammenhæng mellem praksisfeltet samt forsknings- og udviklingsaktiviteter i et tværfagligt perspektiv.

Kontakt en organisation på MarselisborgCentret her

Kontakt ejerforeningen, Forskning og Udvikling og fællesfaciliteterne her