FN´s verdensmål – vores verdens mål

FN´s verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere d. 25. september 2015 på FN topmødet i New York. Samtlige af FN´s 193 medlemslande har skrevet under på, at de vil arbejde for at indfri målene frem mod 2030. Målene trådte officielt i kraft d. 1. januar 2016 og frem mod 2030 er det verdensmålene, der afstikker kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både os mennesker og den planet, vi bor på.

Verdensmålene er en ramme for, hvordan vi skaber en mere bæredygtig fremtid frem imod 2030. Men verdensmålene siger ikke noget konkret om, hvordan vi skal handle for at nå målet. Aftalen lægger op til at de enkelte lande selv skal udvikle en strategi og handlingsplan for, hvordan de vil arbejde med at indfri målene.

"Leave no one behind"

Sloganet for verdensmålene hedder “Leave no one behind”, hvilket kan oversættes til at ingen skal efterlades. Det betyder at verdensmålene er et fællesprojekt. Det vil sige, at vi ikke er i mål, før alle er i mål. Derfor skal vi arbejde for en bæredygtig udvikling og bedre vilkår over hele verden i alle lande – også på MarselisborgCentret.

Det gør vi på MarselisborgCentret

Vi er en gruppe på Marselisborgcentret, der arbejder med:
"Hvad kan vi konkret gøre på MarselisborgCentret?"

Vil du være med, kan du kontakte arbejdsgruppen der består af:

  • MarselisborgCentrets Oplysnings Kreds (MCOK) v/Lene Kjellerup og Birte Mølgaard: mail@mcok.dk
  • Respektrum v/Torben Simonsen: torbensimonsen59@gmail.com
  • Sociale Entreprenører i Danmark (SED) v/Per Bach: mail@socialeentreprenorer.dk
  • MarselisborgCentret (MC) v/Jan Sau Johansen: jan.johansen@stab.rm.dk

Kontakt os

Kontakt for pressen

Kontakt bestyrelsesformand Claus Vinther Nielsen

Mail: Claus.Vinther@stab.rm.dk

Kontakt sekretariatet

Sekretariatsleder Jan Sau Johansen

Mobil: 2628 8955
E-mail:
Jan.Johansen@stab.rm.dk

Sekretær Rikke Vad

Telefon: 4028 8134
E-mail: rikvad@rm.dk